Valuta voor Veen - Fryslân

Minder CO2-uitstoot door een hoger waterpeil in het veenweidegebied.

Betrokken partijen:

Valuta voor Veen is de methodiek die het mogelijk maakt om aantoonbaar CO2 te besparen in het veenweidegebied. De controlerende instantie is de Stichting Nationale Koolstofmarkt. Zo wordt de CO2-besparing gewaarborgd. De CO2-certificaten worden verkocht op PlatformCO2neutraal. 

Onze methodiek:

Valuta voor Veen

Waarborg voor kwaliteit:

Stichting Nationale Koolstofmarkt

Het handelsplatform:

PlatformCO2Neutraal

Valuta voor Veen is de methodiek die de uitstoot van CO2 in het veenweidegebied kan verminderen. Daarbij wordt de agrarische functie van het land behouden.

De Stichting Nationale Koolstofmarkt (SNK) borgt de kwaliteit van de CO2-certificaten, zodat de markt erop kan vertrouwen dat de
emissiereductie of koolstofvastlegging die op het certificaat staat ook daadwerkelijk is behaald. SNK heeft hiervoor een set aan regels en methoden vastgesteld.

PlatformCO2neutraal is hét platform om uw CO2-uitstoot regionaal en betrouwbaar te compenseren. Op de site van PlatformCO2Neutraal kunt u Valuta voor Veen certificaten aanschaffen.

Meer informatie?

Download hier het SNK-methodedocument van VvV voor een zeer uitgebreide omschrijving van onze methode:

Maak kennis met Valuta voor Veen:

Het projectteam Valuta voor Veen bestaat uit de volgende deelnemende organisaties:

Laatste nieuws & ontwikkelingen

Vraag naar CO2-certificaten is er, aanbod blijft achter

Carbon farming moet als het aan de Europese Commissie ligt een vast onderdeel worden van de boerenpraktijk. In het opslaan van CO2 in de bodem of het reduceren van emissies schuilt bovendien een veelbelovend nieuw agrarisch verdienmodel. Voordat boeren en tuinders...

read more

Contact

Valuta voor Veen
Agora 6
8934 CJ Leeuwarden
058-7600760

info@valutavoorveen.nl 

Kvk nr: 41000343

Wilt u CO2-certficaten kopen? Kijk dan op PlatformCO2neutraal.

Valuta voor Veen wordt mede morgelijk gemaakt door: