De potentiële CO2-besparing van de methode Valuta voor Veen is berekend aan de hand van gegevens van Wetterskip Fryslân op basis van de huidige drooglegging en de dikte van het veenpakket. De gebieden met de grootste potentie voor Valuta voor Veen zijn de gebieden met goed doorlaatbaar veen en met een veenpakket dikker dan 90 centimeter zonder kleidek. In totaal is er in Fryslân een areaal van 4137 hectare dat onder deze criteria valt. De meest kansrijke gebieden zijn te zien op de bijgaande kaart. De analyse is gebaseerd op de vastgestelde kaart die behoort bij de veenweide visie. De kaart is indicatief van aard. Valuta voor Veen biedt een nieuw verdienmodel dat geschied op uitsluitend vrijwillige basis. 

Door de Radboud Universiteit zijn de afgelopen jaren metingen gedaan aan de CO2-uitstoot uit veenweidegebieden met verschillende grondwaterstanden. Op basis van deze meetgegevens is een formule ontwikkeld die de CO2-uitstoot uit veen voor de Friese situatie kan berekenen. Aan de hand hiervan is berekend dat op de 4137 hectare de jaarlijkse CO2-uitstoot met 120,000 ton CO2 wordt gereduceerd bij een verhoging van het waterpeil tot 30 centimeter onder het maaiveld.

Op de onderstaande kaart ziet u alle gebieden die aan de optimale eisen voldoen.

Als u meer informatie wilt over uw specifieke perceel, of geïnteresseerd bent in Valuta voor Veen, kunt u altijd contact met ons opnemen via het contactformulier of via: Arnoud de Vries, projectleider Valuta voor Veen via: 06-86868846 of a.de.vries@fmf.frl

Bron data: Wetterskip Fryslân, 2018.