CO2-certificaten zijn bewijzen dat er een hoeveelheid CO2-uitstoot (dus niet uitgestoten CO2) is bespaard doordat het waterpeil is verhoogd. Deze certificaten hebben een geldwaarde. Kijk voor meer informatie op de website van PlatformCO2neutraal.

Via https://www.platformco2neutraal.nl/ worden CO2-certificaten. Kijk op deze site, de kanalen van de projectpartners en www.koolstofbank.nl in de gaten houden voor het laatste nieuws op het gebied van Valuta voor Veen.