Klimaatverandering en de invloed die dit heeft op de beslissingen die we nemen, krijgt steeds meer invloed op ons dagelijks leven. Er zijn veel initiatieven om deze ontwikkeling tegen te gaan. Zowel bestuurlijk in het regeerakkoord en de klimaatwet als in de praktijk (denk bijvoorbeeld aan de opwekking van duurzame energie etc). In alle sectoren wordt gekeken wat er gedaan kan worden om de CO2-uitstoot te beperken. Ook in het veenweideprogramma van de provincie Fryslân. Vanuit dit programma is er de urgentie om de CO2-uitstoot te verminderen. In het veen liggen immers grote hoeveelheden koolstof opgeslagen. Elke dag dat het veen in contact komt met de lucht komt er koolstof in de vorm van CO2 in de atmosfeer terecht. In Fryslân zijn de veenweidegebieden naar schatting verantwoordelijk voor 30 procent van de totale CO2-uitstoot. Los van de broeikasgassen zijn er nog tal van andere negatieve gevolgen van de hiermee gepaard gaande bodemdaling als verzakkende wegen en huizen en het verdrogen van natuurgebieden.