Als gevolg van het verlagen van het waterpeil in veengebieden oxideert het veen en daarbij komt grote hoeveelheden CO² vrij. Met Valuta voor Veen (VvV) willen we dit tegengaan. Door het verhogen van het waterpeil in veengebieden wordt de uitstoot van CO² verminderd. Deze vermindering van de CO²-uitstoot kan door middel van CO²-certificaten worden verkocht aan bedrijven, overheden en burgers die hun CO²-uitstoot willen compenseren. Deze vorm van CO² compensatie vindt plaats op vrijwillige basis. In het agrarische gebied kunt u als agrariër gederfde inkomsten vergoed krijgen middels VvV. Daarnaast kan VvV worden toegepast bij het herstel en uitbreiding van de natuur in veengebieden en bij het telen van gewassen die goed gedijen bij een waterpeil rond of boven het maaiveld.

Meer informatie:
Meedoen aan VvV?
Als u meer informatie wilt over uw specifieke perceel, of geïnteresseerd bent in Valuta voor Veen, kunt u altijd contact met ons opnemen via het contactformulier of via: Arnoud de Vries, projectleider Valuta voor Veen: 

Telefonisch: 06-86868846 

Via de mail: a.de.vries@friesemilieufederatie.nl. 

Valuta voor Veen wordt mogelijk gemaakt door: